TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN
 
LOKALER ATT HYRA, BOKNING
UTHYRNINGSPOLICY
 
STYRELSE
BLI ANDELSÄGARE
FOLKETS HUS HISTORIK
 
RIKSORGANISATIONEN
FOLKETS HUS OCH PARKER
 
SE OSS PÅ FACEBOOK
www.Facebook.com/FolketsHusRonneby

 

Nyrenoverade lokaler för uthyrning

 MITT I CITY


  

 
 

 

 

 

 

 

  -
Uthyrningspolicy


Därför säger vi nej
Folkrörelsen Folkets Hus och Parkers hundratals mötesplatser i hela landet bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli en hävstång eller megafon som hjälper rasistiska/främlingsfientliga, icke-demokratiska och exkluderande rörelser att växa.

Det drar fram en våg av rasistiska och främlingsfientliga och exkluderande yttringar i både Sverige och övriga Europa. Det handlar om allt från religiös extremism till partier med en exkluderande agenda.

Vår grundläggande idé bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Därför säger vi nej till grupper som står för det motsatta. Därför säger vi nej till att ens indirekt utgöra en hävstång som hjälper dessa grupper växa och motarbeta det vi står för.

Folkets Hus och Parkrörelsen växte fram som en nödvändig reaktion på tidsandan vid tiden runt förra sekelskiftet. Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde var under denna tid som bäst en avlägsen dröm, men där alla konkreta yttringar som facklig anslutning, kvinnlig rösträtt och grundläggande välfärdsfrågor aktivt och brutalt bekämpades från stora delar av det etablerade samhället.

Det fanns bara undantagsvis mötesplatser där dessa frågor kunde diskuteras. Motreaktionen vara att det byggdes mötesplatser i hela landet – med frivilligt engagemang och sparslantar från de engagerade själva. De mötesplatser de förverkligade blev till arenor för det goda, solidariska och omfamnande. Så ser det ut än idag. Vi försvarar yttrandefriheten, men också rätten att säga nej när våra kärnvärden riskerar att kränkas.