TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN
 
LOKALER ATT HYRA, BOKNING
UTHYRNINGSPOLICY
 
STYRELSE
BLI ANDELSÄGARE
FOLKETS HUS HISTORIK
 
RIKSORGANISATIONEN
FOLKETS HUS OCH PARKER
 
SE OSS PÅ FACEBOOK
www.Facebook.com/FolketsHusRonneby

 

Nyrenoverade lokaler för uthyrning

 MITT I CITY


  

 
 

 

 

 

 

 

  -
Historik

Folkets Hus, det fria ordets mötesplats.
När arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet började växa uppstod ett stort behov av möteslokaler.

Motståndet mot de nya tankarna om jämlikhet, rösträtt och demokrati var starkt och välorganiserat. Motståndarna släppte ogärna in arbetarna i de lokaler som fanns. Markägare förbjöd till och med sammankomster ute i det fria eftersom de befarade att uppviglande idéer kunde ventileras. Det förekom att Hjalmar Branting fick hålla sina tal gående på landsvägar, han gick främst baklänges och talade till åhörarna som följde honom.

Här i Ronneby uttalade Borgmästare Flensburg med emfas att varken arbetarrörelsens framväxt eller kampen för kvinnlig rösträtt skulle tillåtas få fotfäste i staden.

Sveriges första Folkets Hus öppnades i Kristianstad. Sedan spreds Folkets hustanken snabbt i landet. 1899 hade över tjugo folkets husföreningar bildats. Behovet av möteslokaler var stort, främst på grund av den snabba utvecklingen av den fackliga rörelserna.

Folkets Husen finansierades genom andelsteckning, banklån och bidrag i olika former, men kanske till största delen av ideellt arbete. Valkiga nävar byggde med sina egna händer de mötes- och nöjeslokaler som behövdes i det nya demokratiska Sverige.

1937 bildades Folketshusföreningarnas Riksorganisation där Karl Kilbom blev den första ombudsmannen. Med Kilboms skicklighet och affärssinne förvandlades folkets husrörelsen under åren till ett mäktigt affärsdrivande företag med lokaler för kultur, folkbildning och underhållning.


När Karl Kilbom lämnade Folketshusrörelsen 1951, lämnade han en organisation som kunde uppvisa ett kultur- och nöjesimperium med omkring 500 biografer och ungefär dubbelt så många lokaler för annan underhållning, teater och dans samt studieverksamhet.

 

 

Entren till Folkets Park Ronneby, dåtid och nutid.